arthur@waveproject.co.il

בסרטון הדרכה קצרצר ילדים יוכלו להכין לסוכה המשפחתית קישוט בדמותו של בן-גוריון.
בצריף בן-גוריון תמונה של מהטמה גנדי, אברהם לינקולן ופסל של משה רבנו.
סרטון קצרצר המספר את סיפור חייו של דוד בן-גוריון, ראש הממשלה הראשון,
עץ במדבר", ספרה של אבירמה גולן והמאיירת רתם טפלו, מספרות לגיל הרך, במילים ובציור את סיפור עלייתו של דוד בן-גוריון לנגב דרך מסעו של שתיל קטן עם כוחות גדולים.
בסיור מוקלט "מבקרים" בצריף המגורים המקורי של פולה ודוד בן-גוריון.