יוני

מאמר מאת דוד בן-גוריון, פורסם ב-1956.
קישור לארכיון בן-גוריון של אוניברסיטת בן-גוריון
מזכר של דוד בן-גוריון לשופט ברנדייס, 1935
מאמר מאת ד"ר גילת גופר ומירי ויגודני-פלמ"ח, מגזין "עת-מול" 257, יולי 2018, בהוצאת "יד בן-צבי".
מאמר מאת דוד בן-גוריון, 1955