"באמונתו יחיה"

"באמונתו יחיה"

30

לקט דברים על דוד בן-גוריון מאת יצחק נבון