"בהלחם ישראל"

"בהלחם ישראל"

35

מאת דוד בן-גוריון על מלחמת השחרור.