"בין משורר למדינאי"

"בין משורר למדינאי"

20

התכתבויות בין נתן אלתרמן לבן-גוריון, על הקשר ביניהם דרך טורים ואגרות.