"בית אבי"

"בית אבי"

20

"בית אבי", מאת דוד בן-גוריון, שנות ילדותו ונעוריו של בן-גוריון בעיירה פלונסק, במילותיו שלו.