דיסק און קי 16GB

דיסק און קי 16GB

40

דיסק און קי בדמותו של בן-גוריון.

8.5X2 ס”מ

2 גרם