מגילת העצמאות

מגילת העצמאות

20

העתק של מגילת העצמאות (בגודל המקורי בעברית ובאנגלית)