חוברת “מגלי העבר”

חוברת "מגלי העבר"

10

חוברת פעילות מרתקת לכל המשפחה המיועדת לפעילות בצריף של ראש הממשלה הראשון, משימות בחדרים השונים בצריף. כולל תג “מגלי העבר” מתנה