חוברת צביעה-“יום שישי הגדול”

חוברת צביעה-"יום שישי הגדול"

10

חוברת צביעה – “יום שישי הגדול” – יומן גרפי של יום הכרזת המדינה באיורים.