"ייחוד ויעוד"

"ייחוד ויעוד"

40

"יחוד ויעוד" – מאת דוד בן-גוריון – אוסף מאמרים ומסות של דוד בן-גוריון על ייחודו ויעודו של צבא הגנה לישראל.