"מכתבים אל פולה"

"מכתבים אל פולה"

35

מאת דוד בן-גוריון, מכתבים ששלח דוד בן-גוריון לאשתו פולה ואל ילדיו בן השנים 1918-1939.