"מלב אל לב"

"מלב אל לב"

20

התכתבות של דוד בן-גוריון עם משפחות שכולות.