"מניצנה עד אילת"

"מניצנה עד אילת"

50

מאת חוקר הנגב זאב זיוון מתמקד בנגב הדרומי בעשור הראשון למדינת ישראל, וכולל תיאור גיאוגרפי היסטורי של ראשית ההתיישבות הישראלית בחבל הנגב. הספר מחבר בין היכרותו של זיוון עם הנוף, היישובים והאנשים בארץ הנגב, לבין מחקרו ההיסטורי-גיאוגרפי על האזור.

(2012)