מסיכת פנים

מסיכת פנים

30

מסכת עם איור של בן-גוריון