"עיונים בתכנית החלוקה 1937-1947"

"עיונים בתכנית החלוקה 1937-1947"

35

קובץ סיכומי הרצאות בנושא.