"עיונים בתנ"ך"

"עיונים בתנ"ך"

20

דוד בן-גוריון חוקר ומחפש בצניעות ובזהירות פתרונות לתופעות אחדות עיקריות בקדמוניות ישראל בארצו. הדיונים, יותר משיש בהם משום קביעת מסמרות הם שאלות, הרהורים והתבוננות, ונשתמר בהם המנהג הישראלי הקדום של יצירה רוחנית דרך שאלות ותשובות.