“על דעת המקום”

"על דעת המקום"

50

מחוזות זיכרון ישראליים מאת הסוציולוג מיכאל פייגה, כולל מחקרים פרי עטו הבוחנים יריעה רחבה של זהויות ישראליות, אופני זיכרון משתנים, תפיסות זמן פוליטיות ומיתוסים מכוננים. פייגה נרצח בפיגוע בשנת 2016.

(2017)