עפרון בן-גוריון

עפרון בן-גוריון

30

עיפרון עם ראש בדמותו של בן-גוריון.(ניתן להעביר מעיפרון לעיפרון)