"שיחות עם מנהיגים ערביים"

"שיחות עם מנהיגים ערביים"

50

מאת דוד בן-גוריון, הספר מגולל את מאמציו האישיים של בן-גוריון עם מנהיגים ערביים, מתחילת דרכו ועד פרישתו בשנת 1963.

הספר באנגלית.