תמונה של בן-גוריון

תמונה של בן-גוריון

15

תמונה של בן-גוריון, 24X34 ס"מ.